نویسنده = سیدمظفر میربرگ‌کار
تحلیلی بر جرایم مالی در ایران با کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 75-97

علی رضا عامریان؛ ابراهیم چیرانی؛ محمدحسن قلی زاده؛ سیدمظفر میربرگ‌کار


تأثیر مازاد وجه نقد نگهداشت شده بر ریسک نقد شوندگی با استفاده از مبانی نظری لیو

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 355-373

سیده ندا حبیب زاده؛ سینا خردیار؛ سید مظفر میربرگ کار؛ مهدی مشکی میاوقی


جرایم مالی؛ طراحی مدل و تبیین به روش گراندد تئوری

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 265-285

علی رضا عامریان؛ ابراهیم چیرانی؛ محمد حسن قلی زاده؛ سیدمظفر میربرگ‌کار


بررسی مدلهای ارزشیابی شرکتهای استارتاپی و شناسایی ابعاد ، معیارها و شاخصهای ارزشیابی برای شرکتهای استارتاپی در مرحله ایده در ایران

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 395-409

بهزاد پهله؛ سیدمظفر میربرگ‌کار؛ ابراهیم چیرانی؛ رضا آقاجان نشتایی


مدیریت مالی و اثر دانینگ کروگر(خودبینی)

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 139-152

بهزاد پهله؛ سیدمظفر میربرگ‌کار؛ ابوالفضل ذوالقدر


اثرات متقابل بازارهای جهانی نفت و طلا بر بورس ایران رهیافت توابع کاپولا –گارچ (GARCH-Copula)

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 211-228

سیدمظفر میربرگ‌کار؛ مریم برزآبادی فراهانی