نویسنده = فرزانه حیدر پور
توسعه کسب و کارهای زنجیره تامین و افزایش مزیت رقابتی و عملکرد با سرمایه گذاری در فناوری بلاکچین

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 415-446

سیده سما آل یاسین؛ زهرا پورزمانی؛ فرزانه حیدر پور


نگرشی نوین به زوایای مالی و مدیریتی چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران با به‌کارگیری نظریه داده‌بنیاد (گراندد تئوری)

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 657-682

مهدی پناهی؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ فرزانه حیدر پور؛ امیررضا کیقبادی


ریسک نامطلوب سود و معیارهای مبتنی بر بازار ویژگی‌های سود

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 241-257

مهدی دسینه؛ فرزانه حیدر پور؛ یداله تاری وردی


یکپارچه‌سازی ذی‌نفعان و عملکرد مالی؛ نقش میانجی‌گری جهت‌گیری پایداری زیست محیطی

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 541-562

مسعود فرح آبادی؛ فرزانه حیدر پور؛ آزیتا جهانشاد