نویسنده = حسن طاعتی کاشانی
پیش بینی نوسانات قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از روش های پارامتریک

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 185-210

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ علی صالح آبادی؛ غلامحسین اسدی؛ محمد تقی وزیری؛ حسن طاعتی کاشانی


کارایی بازار آتی سکه طلا در دو رژیم پر نوسان و کم نوسان

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 339-362

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ علی صالح آبادی؛ غلامحسین اسدی؛ محمد نقی وزیری؛ حسن طاعتی کاشانی