نویسنده = مهدی فدایی
تحلیل دینامیکی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در بخش کشاورزی ایران

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 727-757

10.30495/jik.2024.23248

تارا نیک اندام مدبر؛ مریم اوشک سرایی؛ مهدی فدایی اشکیکی؛ کیهان آزادی هیر؛ محمدرضا وطن پرست


ارائه مدل چگونگی تاثیر تحریم‌ها بر زنجیره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری صنعت نفت ایران با روش نظریه داده بنیاد

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 445-464

عباس ایاران؛ مهدی فدایی اشکیکی؛ مهدی همایون فر؛ حسین عموزاد خلیلی


مدیریت ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب با نرخ ارز و قیمت سهام

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 85-102

حسین راد کفترودی؛ محمدحسن قلی زاده؛ مهدی فدایی اشکیکی