نویسنده = حسین صاحبی فرد
قیمت‌گذاری اختیار معاملات توانی بر مبنای مدل هستون (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 241-257

الهام دسترنج؛ حسین صاحبی فرد؛ عبدالمجید عبدالباقی؛ سید رضا حجازی؛ احمد معتمدنژاد