کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک
ارایه مدل مناسب تاب‌آوری مالی کسب‌وکار فناورانه مالی با رویکرد مدیریت ریسک

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 431-454

رضا مشهدی زاده؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فاطمه احمدی؛ رحمت اله محمدی پور


تحلیل توپولوژیکی ریسکهای حسابداری مبتنی بر تئوری شبکه

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 375-396

معصومه محمدرضائی؛ آزیتا جهانشاد؛ فرزانه حیدرپور


رویکرد معادلات ساختاری در تحلیل ارتباط نظام راهبری شرکت و ارزش در معرض خطر با تأکید بر نقش مدیریت ریسک و سرمایه فکری

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 141-170

محمد زمانی؛ یداله نوری فرد؛ قدرت الله امام وردی؛ محسن حمیدیان؛ سیده محبوبه جعفری


ارایه مدل مناسب برای تاب‌آوری مالی کسب‌وکار کارآفرینانه با رویکرد مدیریت ریسک

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 457-480

مهدی امینی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حبیب امیربیکی لنگرودی؛ علی بدیع زاده


کاربرد الگوریتم هوش مصنوعی در پیش‌بینی کارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش معیار‌های مدیریت ریسک

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 413-434

مریم خالقی زاده دهکردی؛ فاطمه صراف؛ علی نجفی مقدم


ارائه الگوی مدیریت ریسک در بانکداری دیجیتال – رویکرد عقلانی

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 489-515

نرجس حیدرزاده اقدم


کاربرد انواع مدل‌های آزمون استرس برای مدیریت ریسک

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 115-136

مرضیه نوراحمدی


اوراق بهادارسازی وام ها با رویکرد پوشش ریسک اعتباری

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 83-98

فریدون رهنمای رودپشتی؛ منصوره غلامرضا


کاربرد آزمون استرس از دیدگاه نظارتی و مقررات گذاری بر موسسات مالی

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 213-234

علی صالح آبادی؛ میثم اللهیاری