کلیدواژه‌ها = رگرسیون لجستیک
طراحی مدلی برای انضباط مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون لجستیک

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 27-51

ارسلان چمن گرد خرم آبادی؛ محمود همت فر؛ فرید صفتی


پیش‌بینی ریسک درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های تحلیل عاملی، درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 189-206

رسول طهماسبی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ عباس خورشیدی؛ سیدجلال صادقی شریف


نقش ویژگی های فردی و رفتاری بر تقاضا برای خدمات مالی

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 149-164

مهدی مرادی؛ سعیده امین زادگان؛ زکیه مرندی


ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 127-146

مهدی مرادی؛ محمد علی باقرپور ولاشانی؛ امین رستمی