کلیدواژه‌ها = ارزش گذاری
مقایسه مدل رفتاری تصویر سهام با مدلهای سنتی در ارزش گذاری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 245-266

غلامرضا عسکرزاده؛ مریم خلیلی عراقی؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی


ارائه مدل قیمت گذاری اسناد خزانه اسلامی مبتنی بر چارچوب اوراق بهادار سازی

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 51-65

احسان ذاکرنیا؛ محمدهادی حبیب الهی