کلیدواژه‌ها = ریسک‌گریزی
ترجیحات ریسکی و بحران در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 149-170

مهدی امینی راد؛ نادر مهرگان؛ داود جعفری سرشت؛ ابوالفضل شاه آبادی


تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد صندوق های سرمایه‌گذاری در ایران با تاکید بر حسابداری ذهنی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 481-505

اسماعیل قاسمی؛ فاطمه صراف؛ محسن حمیدیان؛ رویا دارابی