کلیدواژه‌ها = توسعه مالی
تاثیر توسعه مالی بر تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد همگرایی باشگاهی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 331-352

هستی چیت سازان؛ سید مجتبی میرلوحی؛ آلبرت بغزیان؛ نداسادات نژادالحسینی


بررسی رابطه ی بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 95-110

محمدحسین رنجبر؛ حسین بدیعی؛ مجتبی یاراحمدزاده


نقش ویژگی های فردی و رفتاری بر تقاضا برای خدمات مالی

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 149-164

مهدی مرادی؛ سعیده امین زادگان؛ زکیه مرندی


تحلیل مقایسه‌ای تاثیر ریسک سیاسی بر توسعه بازار سهام کشورهای منتخب

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 135-156

احمد گوگردچیان؛ سعید فتحی؛ هادی امیری؛ نسرین سعیدی ورنامخواستی