کلیدواژه‌ها = کیفیت گزارشگری مالی
مدلی از کیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر عوامل ساختاری و کارایی شرکت‌ها با توجه به نقش کمیته‌ نظارتی

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 873-894

10.30495/jik.2024.23253

حاجی ابراهیم نخعی؛ محمدحسین رنجبر؛ علیرضا مومنی؛ حسین بدیعی


کاربرد نظریه بازی ها در تعامل ویژگی های اطلاعات حسابداری و محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 97-118

یوسف سفار؛ فاضل محمدی نوده؛ فرزین رضایی؛ مهرداد صدرآرا


الگوی بهینه کیفیت گزارشگری مالی در ایران از دیدگاه سرمایه گذاران و سایر گروه‌های ذینفع

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 71-105

میرحافظ امیرآزاد؛ رسول برادران حسن زاده؛ احمد محمدی؛ هوشنگ تقی زاده


اثر مالکیت شرکت های سرمایه گذاری بر کیفیت گزارشگری مالی (آزمون نظریه نظارت کارا)

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 107-137

مژگان سعیدی؛ هاشم نیکومرام؛ احمد یعقوب نژاد


ارائه مدل حاصل از کارکرد منابع قدرت در سنجش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 395-418

مهناز ایروانی؛ میرفیض فلاح شمس؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد حامد خان محمدی؛ زهره حاجیها


کیفیت گزارشگری مالی، افق سرمایه‌گذاری و استراتژی‌ معاملاتی سرمایه‌گذاران نهادی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 391-412

حمیدرضا مهرآور؛ نگار خسروی پور؛ زهرا لشگری