کلیدواژه‌ها = نرخ ارز
ترجیحات ریسکی و بحران در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 149-170

مهدی امینی راد؛ نادر مهرگان؛ داود جعفری سرشت؛ ابوالفضل شاه آبادی


مدیریت ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب با نرخ ارز و قیمت سهام

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 85-102

حسین راد کفترودی؛ محمدحسن قلی زاده؛ مهدی فدایی اشکیکی


شبیه‏ سازی الگوی تغییرات نرخ ارز و قیمت طلا بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی‏ شناسی سیستمی

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 17-38

علی نقی مصلح شیرازی؛ محمد هاشم موسوی حقیقی؛ هومن پشوتنی زاده


تاثیر نوسانات نرخ ارز و اثرسرریز آن بر شاخص صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 1-14

فرناز برخورداری؛ سمیه پورعزیزی گلین قشلاقی؛ ابوالفضل حسینی


مقایسه مدل های نوسان‌پذیری چندمتغیره در برآورد رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 201-222

حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی؛ سجاد ابراهیمی


تحلیل مقایسه‌ای نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز در بازده صنایع وابسته به پتروشیمی براساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل رگرسیون پویا

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 43-66

فریدون رهنمای رودپشتی؛ حامد تاجمیر ریاحی؛ سلمان اسمعیلی اتوئی؛ منصور فیض الله زاده