کلیدواژه‌ها = بورس اوراق بهادار تهران
مدل‌سازی متغیرهای اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 361-384

زهرا طهمورثی؛ قدرت الله طالب نیا؛ رسول برادران حسن زاده؛ نعمت الله موسوی؛ حمیدرضا وکیلی فرد


نقش سود مورد انتظار مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 531-551

یزدان گودرزی فراهانی؛ لیلا براتی


مدل مطلوب بازاریابی خبر در بازارهای مالی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 543-561

سارا علیاری؛ سید رضا نقیب السادات؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ بی بی السادات میراسماعیلی


سرایت پذیری تلاطم بازده میان صنایع مختلف بازار سرمایه ایران

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 277-293

هادی پوریعقوبی؛ یکتا اشرفی


آزمون میانگین-واریانس بر اساس چهارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(VAR)

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 29-48

فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی همتی آسیا برگی؛ لاله شعبانی برزگر؛ فاطمه خاکساریان


عوامل تعیین کننده رفتار سهامداران جزء در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 131-146

محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ جعفر باباجانی؛ پیام حنفی زاده؛ بهرام عبادپور


ارائه مدل معاملاتی با تکرار بالا در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 89-110

محسن دستپاک؛ محمد‌علی رستگار


بررسی اثر ربایش با وجود دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 75-96

میرفیض فلاح شمس؛ محمدرضا منجذب؛ میثم علی محمدی


نظام راهبری شرکتی و محدودیت های مالی (حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد)

دوره 3، شماره 10، مرداد 1393، صفحه 25-46

نظام الدین رحیمیان؛ رضا جان فدا