کلیدواژه‌ها = سرمایه فکری
رویکرد معادلات ساختاری در تحلیل ارتباط نظام راهبری شرکت و ارزش در معرض خطر با تأکید بر نقش مدیریت ریسک و سرمایه فکری

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 141-170

محمد زمانی؛ یداله نوری فرد؛ قدرت الله امام وردی؛ محسن حمیدیان؛ سیده محبوبه جعفری


طراحی مدل سنجش تاثیر سرمایه فکری، کیفیت سود، گزارش حسابرسی و ساختار سرمایه بر ریسک ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 613-634

نرجس مقربی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ رویا دارابی؛ حمیدرضا وکیلی فرد


سنجش ارزش گذاری سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد در بازار سرمایه ایران

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 259-276

غلامرضا زمردیان؛ داود قرشی؛ نفیسه آقامیری؛ شبنم زارع


تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده شرکتهای رشدی و ارزشی

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 1-24

زهرا پورزمانی؛ محمد باقر تقیه