کلیدواژه‌ها = احتمال نکول
ارایه الگویی جهت ارزیابی ریسک اعتباری با استفاده از مدل های ساختاری و ترکیب بدهی ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

مسلم پورحسین؛ علی اصغر متقی؛ احمد محمدی


مدلسازی عامل‌گرا برای تحلیل ریسک اعتباری

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 71-88

هما عزیزی؛ محمد‌علی رستگار