کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
بررسی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر تعامل جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد در همگام سازی بازده سهام

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 93-125

ندا رضایی؛ عسگر پاک مرام؛ رسول عبدی؛ یعقوب اقدم مزرعه


بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و شاخص های سوداوری سرمایه گذاری در بانکهای تجاری ایران

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 265-282

محمدابراهیم محمدپور زرندی؛ مهرزاد مینویی؛ حمید طبایی زاده فشارکی


بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و جریان نقدی با کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 187-202

سمانه سادات صلواتی؛ عبدالرضا اسعدی