کلیدواژه‌ها = پرتفوی
پویایی پرتفوی سرمایه‌گذاری بر اساس شاخص نقدشوندگی دارایی‌ها با استفاده از فرآیند ‏بنچ‌مارک

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 43-69

راضیه فاتح پور؛ محسن حمیدیان؛ شادی شاهوردیانی؛ علی نجفی مقدم؛ زهره حاجیها


متوازن سازی مجدد پرتفوی دارایی ها بر مبنای رویکرد فازی

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 255-270

زهرا امیرحسینی؛ لاله شعبانی برزگر