کلیدواژه‌ها = نقدشوندگی
تاثیر معیارهای نوین نقدشوندگی بر اخلال ریزساختاری قیمت‌های پربسامد

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 61-81

مجید صفری؛ مجید زنجیردار؛ محمود نصرالهی


ارتباط یک اتفاق اقتصادی با تغییر رژیم فرآیند نوسانی بازده، ریسک و نقدشوندگی بازار سهام

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 151-166

حسن قالیباف اصل؛ ناصر الهی؛ معصومه ترکمان احمدی؛ یداله دادگر


نقدشوندگی، سَبک سرمایه‌گذاری؟

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 257-280

مریم دولو


بررسی تاثیر دستورالعمل‌های معاملاتی مصوب سازمان بورس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 1-18

محمد حسن ابراهیمی سروعلیا؛ میرفیض فلاح شمس؛ محمد جعفر میکده فریمانی؛ میثم علی محمدی