کلیدواژه‌ها = مدیریت سود
تبیین تئوریکی زمان‌بندی اعلان سود برای قضاوت (رفتار) سرمایه‌گذاران با رویکرد انتقادی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 27-50

حسن چناری بوکت؛ بهمن بنی مهد؛ حمید احمدزاده


محیط اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکت‌های با منافع دوگانه

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 215-332

علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ لیلا براتی


تأثیر هزینه نمایندگی بر پیش‌بینی سودآوری شرکت ها

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 285-295

محمدباقر محمدزاده مقدم


رابطه مدیریت سود و فرصت های سرمایه گذاری با تاکید بر تمرکز مالکیت

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 161-178

ویدا مجتهدزاده؛ راضیه سعادت سعادت‌آبادی