کلیدواژه‌ها = مالیات
نقش مالیات مبتنی بر تراکنش‌های مالی در افزایش درآمد دولت

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 385-404

احمدرضا بابائی؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ محمدرضا شهاب


تحلیل اقتصادی امکان اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 255-268

علیرضا عرفانی؛ حمیدرضا کردلوئی؛ اسماعیل شمسیان