کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
کاربرد الگوریتم ژنتیک، ازدحام ذرات و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی دستکاری سود

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 613-630

مرتضی حسینعلی‌نژاد؛ سید محمدحسن هاشمی کوچکسرائی؛ علی جعفری


بررسی سودمندی الگوریتمهای فراابتکاری در بهینه سازی ریسک یکپارچه نظام بانکی

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 159-186

اسکندر وزیری؛ فرهاد دهدار؛ محمدرضا عبدلی


پیش بینی شاخص های مالی شرکت ها با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری تخمین زن میانگین شرطی و ژنتیک

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 225-245

ابراهیم علی زاده؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان


بررسی تاثیر سیاست سرمایه گذاری بر دستیابی به هدف در طرح حساب بازنشستگی فردی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 169-187

محمد علی کمالی؛ عزت الله عباسیان؛ رضا تهرانی؛ مجتبی میرلوحی


توسعه یک سیستم خبره به‌منظور تشکیل و بروزرسانی سبد سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل تکنیکال

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 31-44

سیدحجت وکیلی؛ امیرعباس نجفی؛ سیدبابک ابراهیمی


ارائه رویکردی جدید برای مدیریت فعال پرتفوی وانجام معاملات هوشمند سهام با تاکید بر نگرش انتخاب ویژگی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 107-126

رضا تهرانی؛ محمد هندیجانی زاده؛ عیسی نوروزیان لکوان


بهینه سازی سبدسهام براساس حداقل سطح پذیرش ریسک کل و اجزای آن با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 125-164

مائده کیانی هرچگانی؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ عرفان معماریان


ارزیابی عملکرد تخمین زننده‌های ارزش در معرض خطر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 13-42

سید علی نبوی چاشمی؛ حمزه پورباباگل؛ احمد داداش پورعمرانی