کلیدواژه‌ها = بهینه سازی
طراحی الگوریتم ریاضی بهینه سازی سبد دارائی های ارزی بانکها، برمبنای منطق فازی و شاخص های ریسک مرتبط (مطالعه موردی: بانک ملت)

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 39-72

غلامرضا بیاتی؛ محمد ابراهیم محمدپورزرندی؛ حمید رضا کردلوئی؛ عارفه فدوی


پیش بینی و بهینه سازی نقدینگی موردنیاز خودپرداز شعب با استفاده از هوش مصنوعی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 455-479

مهدی افشار رامندی؛ فرزین رضایی؛ مهدی رضایی


انتخاب پرتفوی سهام با استفاده از شواهد نظریه دمپستر-شفر

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 109-128

شعبان محمدی؛ نادر نقش بندی؛ هادی سعیدی