کلیدواژه‌ها = قیمت سهام
طراحی سیستم هشدار سریع وقوع بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد درخت تصمیم

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 35-55

علیرضا قلیزاده؛ میرفیض فلاح شمس؛ محمد علی افشار کاظمی


مدیریت ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب با نرخ ارز و قیمت سهام

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 85-102

حسین راد کفترودی؛ محمدحسن قلی زاده؛ مهدی فدایی اشکیکی