کلیدواژه‌ها = بازدهی
سرایت پذیری تلاطم بازده میان صنایع مختلف بازار سرمایه ایران

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 277-293

هادی پوریعقوبی؛ یکتا اشرفی


بررسی تأثیر ماه های مذهبی بر بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-26

رضا تهرانی؛ حسین بیگی نیا