کلیدواژه‌ها = اهرم مالی
تبیین الگوی رتبه بندی اعتباری در صنعت سرمایه گذاری

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 333-347

سمانه پهلوان؛ محمد حامد خان محمدی؛ شهره یزدانی


تبیین الگوی معیارهای تأثیرگذار در رشد تولید با رویکرد ارزش آفرینی سهامداران

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 745-758

سید محی الدین سراج؛ فاضل محمدی نوده؛ سینا خردیار


آزمون مدل تاثیرگذاری روش های تامین مالی داخلی و خارجی بر بازده کل واقعی سهام

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 185-198

اکبر باقری؛ علی رمضانی؛ عباس پورسعید