کلیدواژه‌ها = هزینه سرمایه
بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارتباط بین کارایی سرمایه گذاری و هزینه سرمایه شرکت

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 41-62

حمیده جعفری یزدی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی


رابطه بین نقدشوندگی سهام، هزینه سرمایه و مالکیت خانوادگی

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 559-584

امید فرهادتوسکی؛ محمد حسن جنانی؛ محمود همت فر


آزمون مدل تاثیرگذاری روش های تامین مالی داخلی و خارجی بر بازده کل واقعی سهام

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 185-198

اکبر باقری؛ علی رمضانی؛ عباس پورسعید


مدلسازی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد کاهش هزینه سرمایه

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 43-62

سعید خدامرادی؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی