کلیدواژه‌ها = پیش‌بینی
کاربرد الگوریتم ژنتیک، ازدحام ذرات و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی دستکاری سود

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 613-630

مرتضی حسینعلی‌نژاد؛ سید محمدحسن هاشمی کوچکسرائی؛ علی جعفری


طراحی مدل بومی پیش‌بینی رفتار مالی سرمایه‌گذاران در بازار سهام ایران

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 23-48

فاطمه احمدی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید؛ شهرام مامی