کلیدواژه‌ها = بازار سهام
تاثیر مخارج دولت و بازار سهام بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب منا

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 187-200

بهناز نوروزی؛ مهدی تقوی؛ ابراهیم رضایی


سرایت پویایی توپولوژیکی درشبکه بازار سهام ایران

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 279-298

صمد صداقتی؛ روح اله فرهادی؛ میرفیض فلاح شمس


بررسی و مقایسه امنیت سرمایهگذاری در بازار های سهام، طلا‌، ارز و مسکن ایران به کمک معیار ارزش در معرض خطر(VaR)

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 63-84

غلامرضا زمردیان؛ مهدی شعبان‌زاده؛ ولی اله فریادرس