کلیدواژه‌ها = بانک
تحلیل تاثیر فین تک بر شمول مالی در ایران

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 567-587

حسن مهدوی پناه؛ مریم خلیلی عراقی؛ مهدی منتظر؛ حمیدرضا وکیلی فرد


ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد و جایگاه بانکها مبتنی بر نوآوری خدمات فناوری مالی

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 521-540

علی بیگوند؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هدی همتی؛ نرگس یزدانیان


مرور سیستماتیک پژوهش‌های ادغام بانک‌ها در ایران و جهان

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 485-509

امیر احسانی؛ مهرزاد مینویی؛ زاداله فتحی


ضرورت سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی با الگوی فرهنگی (موردمطالعه: بانک های دولتی)

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 327-350

کاظم عسگری؛ شهریار عزیزی؛ اصغر مشبکی


ارزیابی و اولویت‌بندی شاخص‌های ریسک پول‌شویی (مورد مطالعه: بانک رفاه)

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 209-224

سودابه جعفرزاده؛ احمدرضا قاسمی