کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده ها
ارزیابی و رتبه بندی ریسک های بازار در پروژه های زیربنایی سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک ترکیبیDEA/AHP

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 119-136

فاطمه کمکی؛ رضا فلاح نژاد؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ محسن رستمی مال خلیفه


ارزیابی کارایی مالی با مدل غیر شعاعی و داده های فازی و ورودی و خروجی هایی با ارزش حاشیه ای غیر خطی با تکنیک تحلیل پوششی داده ها

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 23-36

سعید سوادکوهی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ محمدرضا شهریاری؛ محسن واعظ قاسمی


طراحی مدل تخصیص بهینه منابع در بانک‌ها با استفاده از مدل‌های سیستم‌های تولیدی با خطوط تولید موازی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 163-178

سهراب کردرستمی؛ علیرضا امیر تیموری؛ عاطفه معصوم زاده