کلیدواژه‌ها = افزایش سرمایه
تحلیل افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 287-298

رضا محمدی درویش وند؛ علی زارع؛ مهدی منتظر؛ سیدیعقوب زراعت کیش


سنجش معیارهای نقد شوندگی سهام پیرامون تصمیمات افزایش سرمایه

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 105-120

ابراهیم عباسی؛ علیرضا رجب پور