کلیدواژه‌ها = سرمایه‌گذاری
بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از رویکرد قابلیت اطمینان

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 435-450

میر سید محمد محسن امامت؛ پیام حنفی زاده


اولویت‌بندی فناوری‌های چاپ جهت سرمایه‌گذاری با استفاده از تاپسیس فازی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 37-56

زهرا دیانتی دیلمی؛ مرتضی فراهانی


آزمون مدل پنج عاملی؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 221-236

مریم دولو؛ زهره غلامی