کلیدواژه‌ها = صنعت بیمه
ارائه مدل مدیریت پرتفوی مشتری (CPM) به منظور بهبود مدیریت روابط مشتری(CRM)

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 1-20

علی اکبر جعفری؛ کامبیز شاهرودی؛ سید محمود شبگو منصف؛ نرگش دل افروز


ارائه مدلی برای شفافیت اطلاعات مالی در صنعت بیمه کشور

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 61-80

امیررضا نعمت اللهی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف؛ یدالله نوری فرد