کلیدواژه‌ها = ریسک مالی
الگوی مدیریت ریسک جامع (مطالعه موردی: صنعت دارویی)

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 73-93

فرزانه بیک زاده عباسی


بررسی تاثیر ریسک های مالی، اقتصادی سیاسی و بین الملل بر شاخص بورس اوراق بهادرا تهران با استفاده از روش ARDL

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 303-332

ساره پهلوان؛ علی نجفی مقدم؛ قدرت اله امام وردی؛ رویا دارابی


طراحی و تبیین مدل خرید نهایی کالای ایرانی با رویکرد ریسک مالی و سرمایه گذاری اهمیت- عملکرد (IPMA)

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 585-608

علی اکبر شهری مجارشین؛ علیرضا روستا؛ عبدالله نعامی


سرایت پذیری تلاطم بازده میان صنایع مختلف بازار سرمایه ایران

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 277-293

هادی پوریعقوبی؛ یکتا اشرفی