کلیدواژه‌ها = متغیرهای کلان اقتصادی
طراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 251-274

عبداله رجبی خانقاه؛ هاشم نیکومرام؛ مهدی تقوی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ میرفیض فلاح شمس


رابطه بتای بازار سهام با متغیرهای کلان اقتصادی و اطلاعات حسابداری

دوره 3، شماره 10، مرداد 1393، صفحه 47-66

علی رحمانی؛ کامبیز پیکارجو؛ منصوره عزیزی