کلیدواژه‌ها = بازارهای موازی
سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 159-178

رحمان دوستیان؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ عبدالمجید دهقان


بررسی الگوی مفهومی تبیین‌کننده سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 393-415

رحمان دوستیان؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ عبدالمجید دهقان


سرایت‌پذیری تلاطم در بازار سرمایه ایران

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 179-200

هاشم نیکومرام؛ زهرا پورزمانی؛ عبدالمجید دهقان