کلیدواژه‌ها = سواد مالی
ارائه الگویی جهت شناسایی عوامل انسانی موثر بر رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 549-575

ارزو خسروانی؛ قدرت اله طالب نیا؛ فاطمه صراف


خود کنترلی، سواد مالی، و بیش بدهی مصرف کنندگان (مطالعه موردی کارکنان مجتمع صنایع لاستیک یزد)

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 351-371

محمود معین الدین؛ مصطفی کاظمی علی آباد؛ فروغ حیرانی


تاثیر سواد مالی بر میزان شخصیت ماکیاولیستی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 229-250

کریم قالمق؛ احمد یعقوب نژاد؛ میرفیض فلاح شمس


طراحی مدل توسعه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار با تاکید برنقش محوری شبکه های تلویزیون داخلی

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 217-232

محسن نظری؛ سید مسعود محسنی؛ سید وحید عقیلی؛ سید مهدی شریفی


نقش ویژگی های فردی و رفتاری بر تقاضا برای خدمات مالی

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 149-164

مهدی مرادی؛ سعیده امین زادگان؛ زکیه مرندی