کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تأثیر اعتبارسنجی مشتریان اعتباری بانکی بر رشد اقتصادی در ایران (مطالعه موردی بانک صادرات ایران)

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 217-244

علیرضا ترابیان؛ محمدرضا ناهیدی امیرخیز؛ سیاوش جانی؛ رقیه حسن زاده


بررسی اثرات متقابل نابرابری درآمد، اشتغال و رشد اقتصادی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 283-299

محمدرضا رادفر؛ غلامرضا زمردیان؛ مسعود کریمخانی


اثرات تغییرات سیاست های پولی دولت ها بر سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 21-36

رضا اسلامی؛ قدرت اله طالب نیا؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ نعمت ا.. موسوی