کلیدواژه‌ها = ایران
مدل تاب‌آوری مناطق آزاد ایران در ارتقا اقتصاد ملی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 189-200

امید علی چمنی؛ مسعود قربان حسینی؛ سیروس تدبیری؛ مریم مجیدی


اثر عمق مالی بر بازده سهام: رویکرد آزمون کرانه‏ها

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 171-188

سامان قادری؛ سامان رحمانی نوروزآباد