کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک اعتباری
اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان حقیقی: مطالعه موردی بانک صاردرات ایران

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 145-162

علیرضا ترابیان؛ محمد رضا ناهیدی امیرخیز؛ سیاوش جانی؛ رقیه حسن زاده


الگوی جامع مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 55-82

علی ثقفی؛ جمال دامغانیان؛ سجاد سیاح؛ حسین خضوعی


امکان سنجی استفاده از سوآپ نکول اعتباری در بازار پول

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 45-58

ابراهیم عباسی؛ آمنه جلیلوند