کلیدواژه‌ها = رتبه بندی اعتباری
مدل‌سازی رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های دارویی در ایران

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 469-505

10.30495/jik.2024.23166

سعید سیرغانی؛ بهروز خدارحمی؛ جواد رضازاده؛ جلیل دلخواه


تبیین الگوی رتبه بندی اعتباری در صنعت سرمایه گذاری

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 333-347

سمانه پهلوان؛ محمد حامد خان محمدی؛ شهره یزدانی


تأثیر اعتبارسنجی مشتریان اعتباری بانکی بر رشد اقتصادی در ایران (مطالعه موردی بانک صادرات ایران)

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 217-244

علیرضا ترابیان؛ محمدرضا ناهیدی امیرخیز؛ سیاوش جانی؛ رقیه حسن زاده


مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان بر پایه چرخه عمر و نسبت‌های مالی: رویکرد تحلیل ممیزی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 25-41

عبدالرضا ولی الهی؛ وحید رضا میرابی؛ محمد حسین رنجبر


اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان حقیقی: مطالعه موردی بانک صاردرات ایران

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 145-162

علیرضا ترابیان؛ محمد رضا ناهیدی امیرخیز؛ سیاوش جانی؛ رقیه حسن زاده