کلیدواژه‌ها = بورس تهران
رابطه بین ریسک ویژه و نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 373-392

محمدرضا علوب؛ ایمان داداشی؛ حمیدرضا غلام نیاروشن


ارزیابی عملکرد مدل گارچ تحقق‌یافته برای برآورد واریانس شرطی شاخص بورس تهران

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 129-145

محمدامین زابل؛ اسمعیل ابونوری


بررسی روابط بین بورس های تهران و استانبول: علیت و همجمعی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 1-12

جواد شکرخواه؛ سینا عنایت‌الهی؛ احمد موید فرد


پیش‌بینی ریسک درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های تحلیل عاملی، درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 189-206

رسول طهماسبی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ عباس خورشیدی؛ سیدجلال صادقی شریف


بررسی عوامل تاثیر گذار برحباب قیمت در بورس اوراق بهادر تهران

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 47-60

محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ میرفیض فلاح شمس؛ شهناز آذرنگ