کلیدواژه‌ها = مدل قیمت گذاری دارایی فاما و فرنچ
تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPM در بورس اوراق بهادارتهران

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 115-128

نرگس آلاله؛ محمد تمیمی؛ علیمحمد نعمت پور دزفولی