کلیدواژه‌ها = تورش‌های رفتاری
ارزیابی عملکرد بازار سهام شرکت‌ها مبتنی بر عدم اطمینان در محیط درونی اطلاعاتی و تورش‌های رفتاری

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 747-773

رضا آقاها؛ سینا خردیار؛ فرزین رضایی؛ فاضل محمدی نوده


عوامل تعیین کننده رفتار سهامداران جزء در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 131-146

محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ جعفر باباجانی؛ پیام حنفی زاده؛ بهرام عبادپور


تبیین پدیده شتاب و منابع ایجاد آن در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 141-154

محمدرضا رستمی؛ حجت اله انصاری؛ نازدار حیدری