کلیدواژه‌ها = سود پیش‌بینی شده هر سهم
بررسی اثر متغیرهای بنیادی بر قیمت سهام

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 177-194

فرهاد حنیفی؛ میرفیض فلاح شمس؛ لیلا ابوالفضلی