کلیدواژه‌ها = هوش مصنوعی
پیش بینی و بهینه سازی نقدینگی موردنیاز خودپرداز شعب با استفاده از هوش مصنوعی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 455-479

مهدی افشار رامندی؛ فرزین رضایی؛ مهدی رضایی


مقایسه ادوار مالی پیش‌بینی‌شده‌ی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه‌های ANFIS، MLP، RBF و PNN مبتنی بر الگوریتم PSO

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 215-239

فرزانه عبدالهیان؛ محمد ابراهیم محمد پورزرندی؛ حسن قالیباف اصل


مدل سازی مبتنی بر عامل در بازار های مالی

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 139-158

حمید رضا وکیلی فرد؛ مهدی خوشنود؛ حیدر فروغ نژاد؛ محمد اصولیان


شبکه های عصبی شعاعی آموزش یافته بر پایه متغیرهای مدل‌های آماری و مقایسه آن‌ها در پیش بینی ورشکستگی

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 149-166

علیرضا مهرآذین؛ احمد زنده دل؛ محمد تقی پور؛ امید فروتن