کلیدواژه‌ها = حسابداری ذهنی
بررسی عوامل موثر بر تورش رفتاری حسابرسان با روش ترکیبی

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 653-686

10.30495/jik.2024.23245

بختیار اشرفی؛ زهره حاجیها؛ رضا تهرانی


شناسایی عوامل مؤثر بر مسمومیت مالی و طراحی الگوی پارادایم مسمومیت مالی مبتنی بر تحلیل داده بنیاد

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 139-158

سعید کریمی پور سریزدی؛ سینا خردیار؛ سید رضا سید نژاد فهیم؛ فرزین فرحبد


تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد صندوق های سرمایه‌گذاری در ایران با تاکید بر حسابداری ذهنی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 481-505

اسماعیل قاسمی؛ فاطمه صراف؛ محسن حمیدیان؛ رویا دارابی


پرتفوی بهینه در فضای حباب سوداگری بر اساس حسابداری ذهنی

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 191-210

مریم صابری؛ رویا دارابی؛ محسن حمیدیان


بررسی مقایسه ای عوامل رفتاری در سرمایه گذاری دارایی های مالی

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 33-52

راضیه سیف الهی؛ حمیدرضا کردلوئی؛ نادر دشتی


تبیین عوامل رفتاری انسان در انتخاب پرتفوی بهینه درمقایسه با مالی استاندارد

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 207-222

مجید زنجیردار؛ رضا موسوی؛ مریم صابری