کلیدواژه‌ها = رفتار مالی
طراحی مدل بومی پیش‌بینی رفتار مالی سرمایه‌گذاران در بازار سهام ایران

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 23-48

فاطمه احمدی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید؛ شهرام مامی


تجزیه و تحلیل تاثیر عزت نفس و دانش مالی بر رفتار مالی (مورد مطالعه: سرمایه گذاران حقیقی کارگزاری بانک اقتصاد نوین)

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 59-78

حمیدرضا یزدانی؛ حبیب مهدیخانی؛ داریوش احمدی؛ امین عالی وندی


میزان درک و شناخت دانشجویان از دانش تأمین مالی شخصی (تحلیل رفتار دانشجویان نسبت به دانش تامین مالی شخصی)

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 41-54

مهسا کیانوش؛ محمد جلیلی؛ موسی احمدی؛ داود حسین آبادی ساده