کلیدواژه‌ها = تئوری مقدار فرین
سنجش ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از ترکیب مدل FIGARCH و نظریه ارزش فرین

دوره 6، شماره 23، آبان 1396، صفحه 259-282

سعید فلاح پور؛ رضا راعی؛ سعید میرزامحمدی؛ سیدمحمد هاشمی نژاد


کاربرد تئوری مقدار فرین در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 159-180

حسین فلاح‌طلب؛ محمدرضا عزیزی