کلیدواژه‌ها = محدودیت مالی
تاثیر ریسک بر عملکرد با توجه به محدودیت مالی شرکت ها

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 217-230

نسرین داداشی؛ محمدرضا پورعلی


پیش بینی محدودیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بکار گیری روش های Relief-Svm -Chaid

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 179-194

مریم سلمانیان؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان؛ فاطمه صراف؛ رویا دارابی


تاثیر تغییرات ساختار صنعت بانکداری بر سرمایه گذاری شرکت ها

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 101-119

ابراهیم عبدی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی


تحلیل حساسیت تاثیر جریان نقدی بر محدودیت مالی بر اساس مدل بائو

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 181-194

معصومه هزارخوانی؛ شادی شاهوردیانی؛ ایمان جوکار